Easy Branches network real-time page visitors launch date 16 th Dec 2016 --- --- ---

Starting Date : June 13 2017

КУРС ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

4 views

Date and time

Start Date : June 13 2017 18:00 Europe/Sofia
Ending Date : June 22 2017 21:00 Europe/Sofia

Description

 В интерес на HR отделите и всички подбиращи и наемащи персонал, курса „Подбор на персонала“ от ТреинСофт ще помогне да се проследят правилните подходи при избора на най-добрия фирмен кадър.   С лектора Валентина Георгива ще бъдат разглеждани основните методи за подбор на нов персонал, като набляга на онези, които можем да разработим сами в нашата фирма, които същевременно дават добри резултати.        •  Автобиографии      •  Успешни интервюта      •  Тестове свързани с ефективност при работа      •  Методи за подбор  като емоционална интелигентност, адаптивност и др.  Курсът разглежда и въпроса за оценяване успеха на подбора: 


     • Успешно представяне на новите служители      • Разходи      • Реакции на кандидатите       • Пилотни тестове. 


По време на обучението ще бъдат разгледани реални  казуси от практиката.  График:  13 (вторник), 16 (петък), 22 (четвъртък) юни от 18:00 до 21:00 часа  Теория: http://e-znanie.trainsoft.info   


Бонус: Първия учебен час е БЕЗПЛАТЕН.   


Цена: 240лв.  За двама или повече участници от една фирма – допълнителна отстъпка.   


ТреинСофт провежда фирмени обучения по заявка.